Preskočiť na obsah

Deň Zeme sme oslávili jarnou „Gruntovačkou“ Náučného chodníka SNP Bojisko Rimavská Baňa

Zverejnené 19.4.2024.

Kategória

Deň Zeme je výnimočným dňom, kedy si spoločne pripomíname dôležitosť ochrany a udržateľného využívania planéty. Jedným z aktívnych spôsobov, ako sa zapojiť do tejto iniciatívy, je zbieranie odpadkov a čistenie verejných priestranstiev. Tentokrát sa žiaci našej základnej školy rozhodli vyčistiť Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa. Organizátorom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER propagujúca región Gemer-Malohont a Obec Rimavská Baňa

S úsmevom na perách a rukavicami na rukách sa títo šikovní školáci pustili do práce. S odhodlaním a nadšením zbierali odpadky rôzneho druhu – od malých papierových zvyškov až po sklenené fľaše. Každý kus odpadu bol krokom k čistejšej a zdravšej okolitej prirode.

Ich úsilie nebolo len o zbieraní odpadkov, ale aj vzdelávanie a osveta. Počas svojej činnosti žiaci komunikovali s okoloidúcimi a vysvetľovali význam recyklácie a starostlivosti o životné prostredie. Tento druh interakcie bol rovnako dôležitý ako samotné čistenie, pretože osvetľoval dôležitosť toho, aby sme si všetci uvedomili svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Po niekoľkých hodinách tvrdej práce bol výsledok viditeľný: chodník bol zbavený odpadkov a upravený, príkladom toho, čo môže skupina odhodlaných ľudí dosiahnuť. Záverečný pocit hrdosti a spokojnosti, ktorý pocítili tieto deti, bol neporovnateľný. Bol dôkazom toho, že aj malé gestá môžu mať veľký dopad. Spoločný obed v areáli Komunitného centra v Rimavskej Bani bol príjemným ukončením.

Tento Deň Zeme si žiaci základnej školy užili nielen ako príležitosť na fyzickú aktivitu, ale aj ako príležitosť na vytvorenie pozitívneho vplyvu vo svojej komunite. Ich čin nás inšpiruje a pripomína, že každý z nás má schopnosť meniť svet k lepšiemu.