Preskočiť na obsah

Náučný chodník SNP – Bojisko Rimavská Baňa

Zverejnené 15.9.2023.

Kategória

V sobotu 9.9.2023 sme si moderovanou prehliadkou pripomenuli vlaňajšie slávnostné otvorenie nového náučného chodníka s tematikou Slovenského národného povstania, Náučný chodník SNP, Bojisko Rimavská Baňa.

Slnečné počasie a terén preverili našu kondičku. Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne historikovi Viktorovi Brádňanskému, ktorému patrí veľké ďakujem za zaujímavý výklad. Uctili sme si 79. výročie SNP na autentických miestach bojov v októbri 1944.

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol Obci Rimavská Baňa finančnú podporu projektu „Doplnková infraštruktúra pre Náučný chodník Bojisko SNP Rimavská Baňa“ na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Cieľom projektu je vybudovanie novej doplnkovej infraštruktúry pre zatraktívnenie existujúcej trasy Náučného chodníka SNP Bojisko Rimavská Baňa. Na dosiahnutie cieľa projektu sú plánované aktivity spojené s vybudovaním prístrešku na začiatku trasy pri studničke, obstaraním informačných smerových tabúľ označujúcich trasu a s vybudovaním bezpečnostných prvkov – zábradlia na nebezpečných svahovitých úsekoch trasy, prispievajúc k zlepšeniu mobility a bezpečia návštevníkov.

Je našou ambíciou zmysluplne usmerniť pohyb návštevníkov, ktorí mali často problém pripojiť sa na chodník v zastavanej časti obce (to by mal vyriešiť prístrešok pri studničke) a chýbalo jednoznačne označenie trasy v lese (to vyrieši 10 smerových tabúľ na trase).

Počas roka v období výskytu dažďov, v jarných mesiacoch v období topenia snehu môže byť chodník najmä pre deti a seniorov nebezpečný, preto ho doplníme na určitých úsekoch zábradlím. Je našou ambíciou urobiť chodník bezpečný a pravidelne udržiavaný, je však treba mať na pamäti, že trasu vždy absolvujete na vlastné riziko.