Preskočiť na obsah

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020

Zverejnené 25.1.2021.

Kategória

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doručených 51 projektov.

Komisia pre výber a hodnotenie navrhla 16 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov v celkovej výške 35 000 eur.

Obci Rimavská Baňa ako zriaďovateľovi  Základnej školy Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani sa podarilo uspieť s projektom  „ SPOLU TO ZVLÁDNEME – KERAHA ODA JEKHETANE“.  Z projektu sme získali celkovo 2 265 Eur, 2 000 Eur sú pridelené finančné príspevky a Obec Rimavská Baňa prispela čiastkou 265 Eur. Prostriedky sú použité na vytvorenie „Ružovej záhrady“ v Komunitnom centre,  o zhotovenie vyvýšených záhonov vo vonkajších priestoroch školy s následným pestovaním zeleniny ako aj vytvorenie pracovných listov pre žiakov.

Realizátorom projektu je Základná škola za spolupráce Komunitného centra. Intenzívna spolupráca novozriadeného Komunitného centra so základnou školou je aktivizovaním a aktívnym zapojením ľudí v komunite do podpory vzdelávania a využívanie a zhodnocovanie priestorového aj materiálneho „kapitálu“ v prospech rozvoja komunity a života jej obyvateľov.

Podpora vzdelávania a túžby po poznaní v komunitnom centre nám pomáha vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním. Vybudovanie tohto priestoru je pozitívnou zmenou a posilnením sociálnej súdržnosti v Rimavskej Bani. Veríme, že časť projektu s vyvýšenými záhonmi ako aj vysadené ruže Vám zdokumentujeme na jar 2021.