Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v Rimavskej Bani podporeného MAS Malohont

Zverejnené 21.10.2022.

Kategória

Dňa 13.1.2022 podporila Miestna akčná skupina MALOHONT prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach pre projekt Obce Rimavská Baňa „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“ s konečnou výškou finančného príspevku 29 635,45 Eur, pričom celkové výdavky projektu sú 34 740,70 Eur. V letných prázdninových mesiacoch sme projekt zrealizovali a parkovisko je skolaudované a odovzdané do užívania.

Rekonštrukciou existujúceho parkoviska sme vybudovali dostupné, kvalitné a bezpečné parkovacie plochy v počte 17 pre motorové vozidlá ktoré reflektujú na nedostatok parkovacích miest, potenciál obce a jej zosilňujúcu návštevnosť, prepojenosť a dostupnosť služieb pre širokú verejnosť na území. Rozšírením dopravnej infraštruktúry v obci Rimavská Baňa je pomocou rekonštrukcie parkoviska zvýšená bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, kvalita života, dostupnosť služieb v obci, životná úroveň obyvateľov a zároveň ekonomický rozvoj obce.