Preskočiť na obsah

Slávnostné prijatie pri príležitosti Dňa učiteľov

Zverejnené 30.3.2022.

Kategória

Sú dni, kedy sa vraciame domov spokojní, nabíjajú energiou. Dnešný bol slávnostný v kruhu tých, ktorí každodenne odovzdávajú kus seba v neľahkej úlohe učiteľa malej dedinskej školy. Veríme, že všetci odchádzali spokojní, že sme sa po dvoch pandemických rokoch mohli spolu stretnúť v obradnej sieni obecného úradu v Rimavskej Bani.  Ďakujeme všetkým, ktorí svoju prácu robia so srdcom.

„Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb. Ešte hlbšie sa pokloň matke, lebo dáva život. No najhlbšie sa pokloň učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychováva človeka.“

Milé kolegyne, vážení kolegovia, veľavážení pedagógovia,

Vítam Vás v obradnej miestnosti obecného úradu pri príležitosti Vášho sviatku. Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského – 28. marec – sa stal pre nás na Slovensku Dňom učiteľov.

„Povedz mi niečo, ja to zabudnem,

ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať,

dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať“.

Túto múdru myšlienku vyslovil pred niekoľkými storočiami a vy máte možnosť takto každodenne ovplyvňovať naše deti, Vašich žiakov. Už od ich útleho detstva sa podieľate veľkou mierou na formovaní ich osobnosti.

Pre mňa je povolanie učiteľa jedným z najdôležitejších. Chcela by som nám všetkým popriať, aby sa školstvo stalo prioritou spoločnosti. Aby štát pochopil, že hneď po zdravotníctve je vzdelávanie najdôležitejšie, že hneď po rodine je učiteľ ten, ktorý formuje dieťa a je mu vzorom.

Poznanie pre žiaka nie je iba prostriedok získavania nových vedomostí, ale rovnako významným prvkom sebaponímania, formovania jeho identity a viery, že každý je schopný zmeny a rastu. Keď zasadíme vieru v seba, dobro, nádej v sebe, v blízkych, v našej rodine, v práci, v škole verím, že sa rozšíri.

Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene svojom ako aj v mene rodičov, žiakov a občanov Rimavskej Bane poďakovala za Vašu prácu v prospech našej základnej školy, za ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za to, že svojim prístupom vo významnej miere prispievate k tomu, aby našu školu a nás všetkých vnímalo okolie v pozitívnom svetle a aby naše vaše deti boli pripravené na život.

Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov a dobré a podnetné prostredie na Vaše tvorivé aktivity.