Preskočiť na obsah

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

Zverejnené 15.11.2022.

Kategória

14. novembra 2022 sa konalo v Rimavskej Bani prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bola správa predsedu miestnej volebnej komisie pána Sliackeho o výsledkoch volieb do samosprávy obce.

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa zložili sľub starostka obce Mgr. Elena Polóniová a sedem poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jana Alcnauerová, Igor Bagačka, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak, Ján Račák, Peter Rapčan.

Po zložení sľubu sa ujali svojho mandátu aj dvaja noví poslanci. V 7-člennom zastupiteľstve sú piati muži a dve ženy. Najmladší má 36 rokov, najstarší 67 rokov.

Volebná účasť v Rimavskej Bani dosiahla 40,50 %. V obecnom zastupiteľstve sú traja poslanci kandidujúci za SNS, po jednom poslancovi majú kandidáti ĽS Naše Slovensko a Republika, dvaja poslanci sú nezávislí.

Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 142platných hlasovacích lístkov.

Na ustanovujúcom zasadnutí obecný parlament kreoval komisie pri obecnom zastupiteľstve a ich predsedov, starostka poverila funkciou svojho zástupcu Ing. Janu Alcnauerovú.

Príhovor starostky obce:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

pred malou chvíľou sme zložením sľubu prevzali zodpovednosť za ďalšie smerovanie našej obce. Ďakujem občanom obce Rimavská Baňa za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Urobím všetko pre to, aby som ju nesklamala.

Rimavská Baňa patrí i vďaka predchádzajúcej práci poslaneckého zboru, vedenia obce i obecného úradu k rozvíjajúcim sa samosprávam rimavskej doliny.

Vďaka kvalitným projektom sme získali financie na zvyšovanie kvality života v obci, zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a zabezpečenie rozvoja obce.

Nie je to jednoduché, často je súčasťou tohto snaženia sklamanie z neschválených žiadostí, ktorým sme venovali čas a energiu. Pre mňa je však vždy dôležitejšie to čo sa podarilo.

Preto by som chcela v tomto úvodnom príhovore spomenúť úspechy, ktoré sú aktuálne a určite ovplyvnia hospodárenie obce ale aj život v obci práve v tomto čase.

  • Prvou je zmluva o majetkovom vysporiadaní cesty prvej triedy, o ktoré sme sa snažili od roku 2015. Dňa 9. novembra 2022 kataster nehnuteľnosti povolil návrh na vklad a následne nám bude uhradená kúpna cena, ktorá nám umožní stabilnejšie hospodáriť. Splatnosť platobného poukazu je 5.12.2022.
  • Druhou je avizované rozhodnutie finančne podporiť novostavbu chodníka. Investícia, ktorú by sme z vlastných zdrojov nemohli realizovať.
  • Treťou je dodatok územného plánu, ktorý v sebe zahŕňa obytnú zónu za školou, chodníky na ulicu Kraskovskú a na železničnú stanicu, priestor pri železničnej trati na výstavbu zberného dvora a kompostoviska.

Verím, že tak ako v predchádzajúcom volebnom období i v nasledujúcich štyroch rokoch dokážeme prekračovať hranice vlastného videnia sveta a budeme konať otvorene, bez predsudkov, aby sme našli čo najlepšie riešenia pre čo najširšiu vrstvu obyvateľov obce. Všetci od nás očakávajú osobné nasadenie, zodpovedný prístup a uvážené rozhodnutia.

Robme teda všetko pre to, aby naši spoluobčania nestratili vieru v spravodlivú správu vecí verejných.

K tomu si vzájomne poprajme do nového volebného obdobia veľa dobrých a múdrych rozhodnutí, ktoré prinesú našim občanom na všetkých úrovniach života dôstojné podmienky.

Novým poslancom prajem veľa síl pri plnení úloh, tvorivých nápadov na zlepšenie života v našej obci a udržania toho dobrého, čo funguje.

Na záver chcem poďakovať pracovníčkam obecného úradu za spoluprácu, za udržiavanie chodu obecného úradu, za tvorbu mnohých projektov, na základe ktorých sme v uplynulom volebnom období získali finančné prostriedky do rozpočtu našej obce.