Preskočiť na obsah

Z úcty k Vám

Zverejnené 19.10.2023.

Kategória

Každoročne sa v Rimavskej Bani stretávame pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na spoločenskom podujatí z úcty k Vám. Kultúrny program so spoločným slávnostným posedením v kultúrnom dome nám pomáha pripomenúť si dôležitosť starších ľudí v spoločnosti a podporiť ich aktívnu účasť v komunite. Tento rok sme sa stretli v piatok 13. októbra 2023. Mesiac úcty k starším je príležitosťou pre všetkých, aby prejavili svoju úctu a vďaku voči starším generáciám, príležitosť cítiť sa hrdí na svoje životné úspechy a na to, že sú súčasťou aktívnej a podporujúcej komunity. Ďakujeme všetkým za príjemne strávenené piatkajšie popoludnie a Miestnemu kultúrnemu stredisku v Kokave nad Rimavicou za spoluprácu.

Príhovor starostky obce

Vážení prítomní všetkých Vás srdečne vítam, menom svojim aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva.

Mám úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste na stretnutie, ktoré naša obec tradične organizuje na Vašu počesť a v úcte k Vášmu veku.

Chceme vzdať úctu Vášmu celoživotnému dielu, Vášmu životu. Vyjadriť poďakovanie za pomoc, priateľstvo, za dobré rady, za ľudskosť.

Stretnutia a stretávanie sa sú dôležité pre každého človeka, bez ohľadu na vek. Stretnutia nám pomáhajú cítiť sa súčasťou niečoho väčšieho ako sme my sami. Keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy, spoločné zážitky alebo hodnoty, cítime sa s nimi spojení, preto je dôležité, aby sme sa snažili vytvárať príležitosti stretávanie sa. My chceme také príležitosti vytvárať, aby ste sa napriek zdravotným či iným problémom na toto stretnutie tešili, aby sme Vám zlepšili náladu, aby ste sa spolu cítili dobre, s príjemným programom, slovenskou pesničkou v príjemnej atmosfére. Každoročne veríme, že sa budete cítiť medzi nami dobre a že si pripravený program užijete.

Vážení prítomní, prežívajte ďalšie dni v spokojnosti.  Zaželajme si, aby sme sa v dobrom zdraví a optimistickej nálade zišli spoločne opäť na takejto milej slávnosti na vianočných trhoch v našej obci, na Fašiangy alebo pri ktorejkoľvek spoločenskej udalosti v našej obci.

Ďakujem Vám, že ste si našli čas a prijali pozvanie, všetci spolu pookrejeme pri peknom programe, pri malom občerstvení, ktoré naše dievčatá pre Vás prichystali aj pri príjemných spoločných spomienkach a rozhovoroch.

Želám Vám príjemnú zábavu.