Preskočiť na obsah

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavská Baňa – Zmeny a doplnky č.1