Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž

Zverejnené
3. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. júna 2022 − 17. júna 2022
Kategória

Obec Rimavská Baňa vyhlasuje v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 378/2022, zo dňa 1.6.2022 obchodnú verejnú súťaž a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rimavská Baňa.

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú vo zverejnenom dokumente.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OVS 1/2022

Prílohy