Smernica o zabezpečovaní stravovania zamestnancom obce Rimavská Baňa

Zverejnené
23. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2021

Prílohy