VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 24. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2021

Prílohy