Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené
18. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 18. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Predaj

Prílohy