Preskočiť na obsah

Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa