Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Upravené úradné hodiny obecného úradu z dôvodu MIMORIADNE TEPLÝCH DNÍ

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že z dôvodu MIMORIADNE TEPLÝCH DNÍ  budú úradné hodiny obecného úradu od 22. júna 2021 do 25. júna 2021 upravené takto: Utorok až štvrtok          od 6.00 hod do 13.30 hod. Piatok                           od 6.00 hod. do 12.00 hod. Obedňajšia prestávka: Pondelok až štvrtok   od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Jesenské a Rimavská Baňa – Jesenské dňa 9.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky nahradené autobusmi

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  9.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Jesenské – Rimavská Sobota    budú  tieto osobné vlaky  nahradené autobusmi  v úseku trate: Rimavská Sobota – Jesenské : Os 6244, Os 6243, Os 6246. a Os 6245 Rimavská Baňa – Jesenské : Os… Čítať viac

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská  Baňa – Rimavská Sobota dňa 11.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h.

     Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  11.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Rimavská Baňa  – Rimavská Sobota  budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. Autobusy  budú zastavovať : Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“… Čítať viac

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské. stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto… Čítať viac

OZNAM o PHSR BBSK na roky 2022-2031

Banskobystrický samosprávny kraj  oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“  je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica e-mail: oszp.bb@minv.sk Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby… Čítať viac

V piatok 21.05.2021 bude obecný úrad zatvorený

Obecný úrad Rimavská Baňa bude v piatok 21.5.2021 pre verejnosť zatvorený z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. V prípade vybavenia nevyhnutnej záležitosti vyplývajúcej z úloh samosprávy, nás kontaktujte  starostku obce 0907 256171 matrika 0915 738 764 členov miestnej občianskej poriadkovej služby 0950 857 550 pracovníčky Komunitného centra Rimavská Baňa 047 381 05 01

Ukončenie núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021.

ÚVZ vydal dve nové vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové vyhlášky. Vyhláškami sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vyhlášku nájdete TU a vyhlášku k opatreniam pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nájdete TU 

Pozor zmena – zmena organizačnej štruktúry obecného úradu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že od 1. mája 2021 došlo k zmene organizačnej štruktúry obecného úradu. Súčasťou tejto zmeny je pracovný úväzok pre správcu budov, verejných priestranstiev a zelene. Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. , podľa ktorého obce na Slovensku… Čítať viac

Oznam ponuky na predaj diviny

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu. Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov. Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 2,52 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg… Čítať viac