Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Rimavská Baňa.

Tlačová správa

Bratislava, 19. októbra 2020 Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od… Čítať viac

Príprava a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

Vážení občania, Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie. Rezort obrany, ktorý je gestorom operácie s názvom Spoločná zodpovednosť, na svojej webovej stránke zverejnil, že v priestoroch ministerstva je zriadené Spoločné operačné centrum. Všetci, ktorí sa budú podieľať na testovaní, budú pretestovaní ešte pred začiatkom operácie tak, aby sa minimalizovali možné riziká. Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej… Čítať viac

Príprava a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

Vážení občania, Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie. Rezort obrany, ktorý je gestorom operácie s názvom Spoločná zodpovednosť, na svojej webovej stránke zverejnil, že v priestoroch ministerstva je zriadené Spoločné operačné centrum. Všetci, ktorí sa budú podieľať na testovaní, budú pretestovaní ešte pred začiatkom operácie tak, aby sa minimalizovali možné riziká. Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej… Čítať viac

Sprísnené protiepidemické opatrenia na Slovensku

V najbližších dňoch sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia. Od štvrtka 15. októbra 2020 bude platiť: povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná iba v exteriéri, zatvoria sa fitnesscentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská, sauny, obchody s potravinami a drogérie budú povinné vymedziť… Čítať viac

NÚDZOVÝ STAV na území SR od 01.10.2020 od 00:00 hod. na obdobie 45 dní

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky. Uznesení Vlády SR č.587 z 30.09.2020

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra: Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení… Čítať viac

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2019. Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona… Čítať viac

Na verejných priestranstvách v Rimavskej Bani je vďaka iniciatíve WiFi4EU bezplatné Wi-Fi pripojenie

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe. Inštitúcie Európskej únie sa dohodli na vyčlenení 120 miliónov eur na poskytnutie bezdrôtového internetového pripojenia do roku 2020 až pre 8000 miest a obcí EÚ. Iniciatíva bezplatného Wi-Fi… Čítať viac