Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Rimavská Baňa.

Sprísnené protiepidemické opatrenia na Slovensku

V najbližších dňoch sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia. Od štvrtka 15. októbra 2020 bude platiť: povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná iba v exteriéri, zatvoria sa fitnesscentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská, sauny, obchody s potravinami a drogérie budú povinné vymedziť… Čítať viac

NÚDZOVÝ STAV na území SR od 01.10.2020 od 00:00 hod. na obdobie 45 dní

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky. Uznesení Vlády SR č.587 z 30.09.2020

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra: Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení… Čítať viac

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2019. Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona… Čítať viac

Na verejných priestranstvách v Rimavskej Bani je vďaka iniciatíve WiFi4EU bezplatné Wi-Fi pripojenie

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe. Inštitúcie Európskej únie sa dohodli na vyčlenení 120 miliónov eur na poskytnutie bezdrôtového internetového pripojenia do roku 2020 až pre 8000 miest a obcí EÚ. Iniciatíva bezplatného Wi-Fi… Čítať viac