Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Jesenské a Rimavská Baňa – Jesenské dňa 9.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky nahradené autobusmi

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  9.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Jesenské – Rimavská Sobota    budú  tieto osobné vlaky  nahradené autobusmi  v úseku trate: Rimavská Sobota – Jesenské : Os 6244, Os 6243, Os 6246. a Os 6245 Rimavská Baňa – Jesenské : Os… Čítať viac

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská  Baňa – Rimavská Sobota dňa 11.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h.

     Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  11.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Rimavská Baňa  – Rimavská Sobota  budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. Autobusy  budú zastavovať : Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“… Čítať viac

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské. stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto… Čítať viac

OZNAM o PHSR BBSK na roky 2022-2031

Banskobystrický samosprávny kraj  oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“  je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica e-mail: oszp.bb@minv.sk Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby… Čítať viac

V piatok 21.05.2021 bude obecný úrad zatvorený

Obecný úrad Rimavská Baňa bude v piatok 21.5.2021 pre verejnosť zatvorený z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie. V prípade vybavenia nevyhnutnej záležitosti vyplývajúcej z úloh samosprávy, nás kontaktujte  starostku obce 0907 256171 matrika 0915 738 764 členov miestnej občianskej poriadkovej služby 0950 857 550 pracovníčky Komunitného centra Rimavská Baňa 047 381 05 01

Ukončenie núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 260 zo 14. mája 2021.

ÚVZ vydal dve nové vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové vyhlášky. Vyhláškami sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vyhlášku nájdete TU a vyhlášku k opatreniam pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nájdete TU 

Pozor zmena – zmena organizačnej štruktúry obecného úradu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že od 1. mája 2021 došlo k zmene organizačnej štruktúry obecného úradu. Súčasťou tejto zmeny je pracovný úväzok pre správcu budov, verejných priestranstiev a zelene. Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. , podľa ktorého obce na Slovensku… Čítať viac

Oznam ponuky na predaj diviny

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu. Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov. Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 2,52 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg… Čítať viac

Testovanie osôb antigénovými testami COVID-1 MOM Rimavská Baňa v stredu 28. apríla 2021

Obec Rimavská Baňa znovu realizuje bezplatné testovanie osôb antigénovými testami COVID-19 pre verejnosť. V stredu 28. apríla 2021 budeme testovať deti, rodičov, učiteľov a iný personál Základnej školy Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani a verejnosť v prípade záujmu od 12. do 17.00 hodiny na Obecnom úrade v Rimavskej Bani. Pripravte si občiansky preukaz a telefónne číslo, deti preukaz poistenca… Čítať viac

Oznam – od 20.04.2021 (utorok) bude Obecný úrad v Rimavskej Bani pre verejnosť otvorený

Na základe uvoľnenia opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, bude od 20.04.2021(utorok) Obecný úrad v Rimavskej Bani otvorený pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách. Upozorňujeme na povinnosť preukázania sa negatívnym testom, resp. potvrdením o výnimke a dodržiavanie hygienických nariadení. Zároveň žiadame občanov, aby prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky… Čítať viac